პრეს-რელიზი

საკანონმდებლო პაკეტი (№65, 30.08.2018წ.

07 სექტემბერი

საკანონმდებლო პაკეტი (№65, 30.08.2018წ. ინიც. დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, მერაბ კარანაძე, ირაკლი ჭეიშვილი, დავით ბაციკაძე) ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი“;   ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკ ...

განცხადებები

დღის წესრიგი

რეგლამენტის პროექტი