პრეს-რელიზი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ანგარიში 2018-2019 წლებში განხორციელებული საქმიანობის შესახებ

17 ივნისი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ანგარიში 2018-2019 წლებში განხორციელებული საქმიანობის შესახებ