დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 29 აპრილის №8 სხდომა

29 აპრილი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი                  14:00სთ 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტები ...

28 აპრილი

                დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი            2020 წელი, 28 აპრილი           16:00 საათი  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახე ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

28 აპრილი

დღის წესრიგი 29 აპრილი 2020წ  12:00სთ.               ბიუროს სხდომათა ოთახი                  1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

28 აპრილი

                            დღის წესრიგი           28 აპრილი 2020 წელი          13:00 სთ.     ბიუროს სხდომათა ოთახი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ...

განცხადებები

დღის წესრიგი