აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2018 წლის 16 მარტის სხდომა

15 მარტი

  დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი   16.03.2018    15:00სთ.     1, აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაცია, შპს ქალაქ ბათუმის  რესპუბლიკური  კლინიკური  საავადმყოფოს მშენებლობის თაობაზე.    &n ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომა

02 მარტი

    5 მარტი 2018 წელი   12:00 სთ    დღის წესრიგი       აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტი –„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№09-01-08/56, 08.01.2018) – I მოს ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 27 თებერვლის №4 სხდომა

27 თებერვალი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“(09-01-08/56, 08.01.2018წ.); (წამყვანი კომისიისათვის განხილვის ვადის გაგრძელების თაობაზე) მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ საკონ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომა

23 თებერვალი

26 თებერვალი 2018 წელი  12:00სთ.   დღის წესრიგი     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტი –„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№09-01-08/56, 08.01.2018). - I მოსმენა.     ინიციატორი: უ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

30 ნოემბერი

       1 აპრილი 2022 წელი          15:00 სთ.      ბიუროს სხდომათა ოთახი                            & ...