სიახლეების არქივი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 22 მაისის №13 სხდომა

21.05.2018

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 14:00სთ.     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“(№09-  01-08/64, 15.05.2018წ.)   ...

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი