სიახლეების არქივი

№90 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპ ...

27.04.2020

ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/მიღებულია: №111. 30.04.2020

№89 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - ''საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივი ...

27.04.2020

ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტი, გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP), ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო/ უმაღლესი საბჭოს დადგენილებით - №  120,  01.07.2020 წელი - დამატებითი დამუშავებისთვის ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 28 აპრილის №7 სხდომა

27.04.2020

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი                           12:00სთ 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ...