კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება-ტრენინგი აჭარის უმაღლეს საბჭოში

22.10.2021

 "ტრენინგი ძირითადად ფოკუსირებულია კვლევის წარმოების მეთოდებზე, ინსტრუმენტებზე, სხვადასხვა პრაქტიკაზე. საუბარია კვლევის გამოყენებაზე როგორც საკანონმდებლო, ისე საზედამხედველო საქმიანობაში. თუმცა ძირითადი აქცენტი მაინც საკანონმდებლო საქმიანობას დაეთმობა და საუბარი იქნება განმარტებითი ბარათის, დას ...