№62 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ (№09-01-08/62, 10.05.2018წ)

  • თარიღი: 10.05.2018
  • ინიციატორი:

    ავტ/ინიც: საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია/ მიღებულია: 17.05.2018წ. №74

განცხადებები

დღის წესრიგი