აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომა

14 მაისი

დღის წესრიგი

 15.05.2018წ.   10:30სთ.

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის პერსონალურ შემადგენლობაში ცვლილების განხორციელების შესახებ.

              მომხსენებელი: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე – ნინო ჩხეტია

განცხადებები

დღის წესრიგი