აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომა

15 მაისი

დღის წესრიგი

                                                       

                                                           16 მაისი 2018 წ.            11:00 სთ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ.

 

 

    მომხსენებელი:  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა  კომისიის თავმჯდომარე - გიორგი რომანაძე

განცხადებები

დღის წესრიგი