№71 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი