აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა

23 მაისი

 

 

       დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

23.05.2018 წ.                     12:00 სთ.

   

     1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                    მომხსენებელი:  რამაზ ბოლქვაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი.  

                    თანამომხსენებელი:  ზაალ მიქელაძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი. 

 

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ. 

             მომხსენებელი: რამაზ ბოლქვაძე - აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის  ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი.                                                   

            თანამომხსენებელი:  ზაალ მიქელაძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი.                                

                                                                                         

  1.  სხვადასხვა.

                                                                        

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი