აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომა

23 მაისი

23 მაისი 2018 წელი                      13:00 სთ.

                                                                            ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9

                                                                                                           

დღის წესრიგი

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№09-01-08/64, 15.05.2018).

ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე

მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი – რამაზ ბოლქვაძე

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა (№09-02-15/444, 26.04.2018).

ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი – რამაზ ბოლქვაძე

 

 

 

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი