აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომისიის სხდომა

25 მაისი

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი


25. 05. 2018 წელი, 12:00 სთ.


  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტის - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ - განხილვა.

     მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა  და ეკონომიკის მინისტრი რამაზ ბოლქვაძე

   2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების დოკუმენტის მიმოხილვა.

     მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი რამაზ ბოლქვაძე

   3. სხვადასხვა.

განცხადებები

დღის წესრიგი