აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომა

28 მაისი

დღის  წესრიგი

                                                               28 მაისი 2018 წ.        14.00 სთ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა. 

                          

        მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და  ეკონომიკის მინისტრი - რამაზ ბოლქვაძე 

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე(N09-01-08/64 15.05.2018წ) 

  

             მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი -  რამაზ ბოლქვაძე

განცხადებები

დღის წესრიგი