აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №3 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

29 მაისი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის

განკარგულება Ν3

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

                                                     რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

                                          29 მაისი, 2018 წელი                                                 დაბა ჩაქვი

     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 64-ე მუხლის შესაბამისად, მოწვეულ იქნას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სხდომა 2018 წლის 30 მაისს, 12 საათზე (განსახილველ საკითხთა ნუსხა თან ერთვის).

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე                                              დავით გაბაიძე