აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

18 ივნისი

             

       დღის წესრიგი

                                                                                                                                                     

  19.06.2018წ.       12:00სთ.

    მოქალაქე ანზორ ჯაიანის საკანონმდებლო წინადადების (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - „სამშენებლო ობიექტების მდებარეობისა და ურთიერთგანლაგების შესახებ“)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის წარდგენის შესახებ

 

                 მომხსენებელი:  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა

                                       კომიტეტის თავმჯდომარე - გიორგი რომანაძე

 

 

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი