აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 21 ივნისის №16 სხდომა

20 ივნისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

12:00სთ

   1.ინფორმაცია _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ; მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე  - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

   2.მოქ. ანზორ ჯაიანის  საკანონმდებლო  წინადადების  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსთვის წარდგენის შესახებ; მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე  - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

   3.სხვადასხვა:

   ინფორმაცია - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ 2018 წლის საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის შესახებ.

        მომხსენებელი: დავით გაბაიძე  - უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები