აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა; ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა; აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა; ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა; საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედ

25 ივნისი

დ ღ ი  ს            წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 

                                            26. 06. 2018 წელი,    15:00 სთ.

                                                                        

          1.ინფორმაცი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ.

 

                                მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა

                                                      და  ეკონომიკის მინისტრი

                                                       რამაზ ბოლქვაძე

 

          2.სხვადასხვა.

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი