აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 28 ივნისის №17 სხდომა

27 ივნისი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს

2018 წლის 28 ივნისის №17 სხდომა

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

                                                                            11:00 სთ

 

    ინფორმაცია - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ.

           მომხსენებელი:   გიორგი   რომანაძე  -   საფინანსო-საბიუჯეტო   და   ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

განცხადებები

დღის წესრიგი