აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა

20 სექტემბერი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს

პლენარული სხდომა

      20 სექტემბერი, 2018 წელი                      12:00 სთ

 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

1. საკანონმდებლო პაკეტი (№65, 30.08.2018წ. ინიც. დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, მერაბ კარანაძე, ირაკლი ჭეიშვილი, დავით ბაციკაძე):

 ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი“;

 ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

 გ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 I მოსმენა

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე -   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი;

 მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე.

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომიტეტების ანგარიშები 2017 წლის 1 სექტემბრიდან 2018 წლის 1 სექტემბრამდე პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ:

ა) განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის ანგარიში;

მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი - განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 ბ) საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის ანგარიში;

მომხსენებელი:  გიორგი  რომანაძე  -  საფინანსო-საბიუჯეტო  და  ეკონომიკურ  საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

გ) ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის ანგარიში.

მომხსენებელი: ნუგზარ სურმანიძე - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე.

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

რეგლამენტის პროექტი