აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

11 ოქტომბერი

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 

 

11.10.18 წ.            13:00 სთ.

   

    1.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში განათლების ხელშეწყობის შესახებ“. ( 09-01-88/66 18,09,2018 წელი). 

                    მომხსენებელი: ლადო მგალობლიშვილი -აჭარის ავტონომიური   რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი. 

     2.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის   სამინისტროს  2019 წლის  პროგრამების  პრეზენტაცია.

                    მომხსენებელი:  ზაალ მიქელაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  მინისტრი

 

 

 

განცხადებები

დღის წესრიგი

რეგლამენტის პროექტი