წარმოდგენილი ანგარიში ცნობად მიიღეს

25 აპრილი

   

    უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტებმა ერთობლივ სხდომაზე, რომელსაც განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ლადო მგალობლიშვილი ხელმძღვანელობდა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის  რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მოისმინეს. რეგიონის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ჯაბა ფუტკარაძემ კანონმდებლებს ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების შესრულებაზე მიაწოდა ინფორმაცია.

    საკანონმდებლო ორგანოში წარმოდგენილი ანგარიშის თანახმად, აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის  რესპუბლიკური  ბიუჯეტის  შემოსულობების 2018 წლის გეგმა - 267 666,4 ათასი ლარით განისაზღვრა, ხოლო  ფაქტობრივმა  შესრულებამ - 288 841,4  ათასი  ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 107,9 %-ია. 

    გაერთიანებული სხდომის მონაწილეებს გასული წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში წარუდგინა რეგიონის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა ინგა შამილიშვილმა.

როგორც სხდომაზე აღინიშნა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული ღონისძიებებისათვის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 51 584,4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 48 995,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 95,0 პროცენტია.

    მინისტრებმა მოისმინეს კანონმდებლების მოსაზრებები და უპასუხეს მათ შეკითხვებს.

    ერთობლივ სხდომაზე წარმოდგენილი ანგარიში  ცნობად მიიღეს.

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი