აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

03 მაისი

დღის წესრიგი

  6 მაისი, 2019წ.   12:00სთ.              

1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

 

                               მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და   

                                                      ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

 

 

 2.„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ“- აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება

 

                             მომხსენებელი:  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა

                                                   კომიტეტის თავმჯდომარე - გიორგი რომანაძე  

 

 3. სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა  საბჭოს 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში 

 

                           მომხსენებელი:  მრჩეველთა საბჭოს

                                                 თავმჯდომარე - რუსუდან იმედაიშვილი

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი