აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

22 მაისი

დღის წესრიგი

  23 მაისი, 2019 წ. 11:00სთ.            

 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესახებ“  N09-01-08/70, 12.12.2018 წ. (ინიციატორი: უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“)

 

          მომხსენებელი: ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური

                               მოძრაობის“ წევრი-გია აბულაძე

 

 2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ. (ინიციატივის დაწყება)

 

 

         მომხსენებელი:  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა

                               კომიტეტის თავმჯდომარე - გიორგი რომანაძე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი