აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

28 მაისი

                         2019 წლის  28  მაისი                                          

12:00 სთ.

 

დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

                                                       

  1. სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის უფროსის თემურ ქარცივაძის ინფორმაცია მიმდინარე საქმიანობის შესახებ

                              

   მომხსენებელი:  თემურ ქარცივაძე -   სსიპ სოციალური მომსახურების  სააგენტოს აჭარის ფილიალის უფროსი 

 

  1. სხვადასხვა

  - საქართველოს პარლამენტის წევრის ემზარ კვიციანის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

  - საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტები: ,,სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ’’ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და ,,სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ  პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

  - საქართველოს პარლამენტის წევრის ალექსანდრე ქანთარიას მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი: ,,საქართველოს ორგანულ კანონში  ,,საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.

  - საქართველოს პარლამენტის წევრების გია ჟორჟოლიანისა და ბექა ნაცვლიშვილის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი: ,,საქართველოს ორგანულ კანონში  ,,საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.

  საქართველოს პარლამენტის წევრების გია ჟორჟოლიანისა და ბექა ნაცვლიშვილის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი: ,,საქართველოს ორგანულ კანონში  ,,საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი