№74 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ'' (09-01-08/74, 23.05.2019 წელი)

  • თარიღი: 23.05.2019
  • ინიციატორი:

    ავტ/ინიც: აჭარის არ უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტი/მიღებულია: 06.06.2019წ. №90

განცხადებები

დღის წესრიგი