აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

30 მაისი

დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

3 ივნისი,2019 წელი   12:00სთ.     

 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№09-01-08/75, 24.05.2019).

 

                     მომხსენებელი:  ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                                             ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი 

  

                     თანამომხსენებელი:  ზაალ მიქელაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის მინისტრი

 

 2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის მიმოხილვა.

 

                     მომხსენებელი:  ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                                             ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი 

  

                     თანამომხსენებელი:  ზაალ მიქელაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის მინისტრი

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი