აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება 6 ივნისის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომის მოწვევის შესახებ

05 ივნისი

5 ივნისი, 2019 წელი                        დაბა ჩაქვი

   

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 64-ე მუხლის შესაბამისად, მოწვეულ იქნას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესია 2019 წლის 6 ივინსს, 12 საათზე (განსახილველი საკითხთა ნუსხა თან ერთვის).

                   

მიბმული ფაილები