№76 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ'' (09-01-08/76, 30.05.2019 წელი)

  • თარიღი: 30.05.2019
  • ინიციატორი:

    ავტ/ინიც: აჭარის არ უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტი/მიღებულია:19.09.2019წ. №94

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი