აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 20 ივნისის მორიგი პლენარული სხდომა

18 ივნისი

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში (20.04.2018-20.05.2019);       მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე

  2. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში.

  მომხსენებელი: რუსუდან იმედაიშვილი _ აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე

  თანამომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები

განცხადებები