აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა

20 ივნისი

დ ღ ი  ს            წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 

                                            

20.06. 2019 წელი   15:00 სთ .       

                                                                        

 

 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ.

 

              მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და

                                    ეკონომიკის მინისტრი ჯაბა ფუტკარაძე

მიბმული ფაილები