აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

21 ივნისი

დ ღ ი ს    წ ე ს  რ ი გ ი

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                      2019 წელი, 25 ივნისი                           

12:00 საათი                                    

 

 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ.

              

         მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა

                                                           და ეკონომიკის მინისტრი

         თანამომხსენებელი:  ტიტე აროშიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                              სოფლის მეურნეობის მინისტრი

         თანამომხსენებელი:  ჯემალ ნაკაშიძე - აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის

                                                                გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების

                                                                სამმართველოს უფროსი

 2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტის „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ“ განხილვა.

 

           მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა

                                                            კომიტეტის თავმჯდომარე  

მიბმული ფაილები