აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

27 ივნისი


27 ივნისი, 2019 წ.

12:00 სთ.

დღის წესრიგი

  ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების   ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ” (2020-2023 წლები) - ინფორმაცია. 

                          

 მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და  ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

მიბმული ფაილები