აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 2 ივლისის №12 სხდომა

01 ივლისი

 დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

 

14:00სთ.      

 1.აჭარის       ავტონომიური       რესპუბლიკის       უმაღლესი       საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ“ (№76, 30.05.2019, ინიც. აგრარული კომიტეტი)

          მომხსენებელი:   ვახტანგ   წულაძე   _   აგრარულ   და   გარემოს   დაცვის   საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეზოლუციის პროექტი _ 2019 წლის 20 ივნისს საქართველოს პარლამენტში განვითარებული მოვლენების შესახებ (№77, 20.06.2019წ.)

          მომხსენებელი: გია აბულაძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

მიბმული ფაილები