აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

26 აგვისტო

დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

27.08.2019წ.      12:00სთ.                

 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.

 

           მომხსენებელი:  ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                            ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი 

  

           თანამომხსენებელი:  ზაალ მიქელაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის მინისტრი

 

 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს ორგანულ კანონში ,,საქართველოს შრომის კოდექსი’’ ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტის საქართველოს პარლამენტში წარდგენის თაობაზე.

 

            მომხსენებელი: ილია ვერძაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                        უმაღლესი საბჭოს წევრი

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი