აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 3 სექტემბრის №14 სხდომა

02 სექტემბერი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

12:00სთ.     

1. აჭარის   ავტონომიური   რესპუბლიკის   2019   წლის   რესპუბლიკური  ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა;

            მომხსენებელი:  გიორგი რომანაძე _  უმაღლესი  საბჭოს  საფინანსო- საბიუჯეტო  და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო დადგენილების პროექტი _ საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის    წესით    საქართველოს    ორგანულ    კანონში ,,საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტის საქართველოს პარლამენტში წარდგენის თაობაზე; (№78, 02.07.2019წ.);

            მომხსენებელი: დავით ბაციკაძე _ უმაღლესი  საბჭოს  საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

3.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეზოლუციის პროექტი _ 2019 წლის 20 ივნისს საქართველოს პარლამენტში განვითარებული მოვლენების შესახებ (№77, 20.06.2019წ.);

          მომხსენებელი: დავით ბაციკაძე _ უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და            საპროცედურო     საკითხთა     კომიტეტის     თავმჯდომარის მოადგილე

 

4.ინფორმაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 35-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული უფლების უმაღლესი საბჭოს ფრაქციების მიერ გამოყენების შესახებ;

         მომხსენებელი: დავით ბაციკაძე _ უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და            საპროცედურო     საკითხთა     კომიტეტის     თავმჯდომარის მოადგილე

5.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის ბიუჯეტის დეტალურ განწერაში ცვლილების შესახებ.

         მომხსენებელი:  ზურაბ ჭურკვეიძე _ უმაღლესი  საბჭოს  აპარატის უფროსი

 

 

მიბმული ფაილები

განცხადებები