აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 18 სექტემბრის №16 სხდომა

17 სექტემბერი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

                                                  12:00სთ

 

 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ“ (№80, 12.09.2019წ.);

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტებ _ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№79, 09.09.2019წ.);

მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _  საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტების გამოქვეყნებისა და მათი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნის თაობაზე“ (№81, 12.09.2019წ.);

მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _  საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 19 სექტემბრის მორიგი პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრა.

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი