აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

09 ოქტომბერი

                                                                             9.10. 2019 წ.      

                                                                               12:00 სთ.

                                                      ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9

 

                                                     დღის  წესრიგი

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ“ (№09-01-08/80, 12.09.2019) – I მოსმენა.

ინიციატორი: უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე

მომხსენებელი: უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - „საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტის საქართველოს პარლამენტში წარდგენის შესახებ“ (№09-01-08/82, 25.09.2019).

ინიციატორი: უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, გიორგი რომანაძე

მომხსენებელი: უმაღლესი საბჭოს წევრი - ნინო ჩხეტია

 

 

მიბმული ფაილები