აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

11 ნოემბერი

                                                                                              

დღის წესრიგი

 

12 ნოემბერი, 2019 წელი         12:30 სთ.                

ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9                     

  1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020-2023 წლების პრიორიტეტები (№09-01-08/83, 30.10.2019).

           ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე - თორნიკე რიჟვაძე

           მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

 2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა (№09-02-15/1013, 30.10.2019).

         ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

         მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი