აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

11 ნოემბერი

დ ღ ი ს    წ ე ს  რ ი გ ი

                                                                                                         

                                                                                                        2019 წელი, 12 ნოემბერი                 

                                                                                                               11:00 საათი                         

 

 

 1.„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტისა და ბიუჯეტის შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტის (№09-01-08/83, 30.10.2019წ.) განხილვა;

              მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა

                                                              და ეკონომიკის მინისტრი

             

 2.საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტის „ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№07-3/412; 30.10.2019) განხილვა.

 

              მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  უმაღლესი საბჭოს აგრარულ  და გარემოს  

                                                              დაცვის საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი