აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა და განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტების ერთობლივი სხდომა

11 ნოემბერი

დღის  წესრიგი

 

                                            

12.11.2019 წ.         14:00 სთ.              

ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9              

 

 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ და ბიუჯეტის შესაბამისი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

(№09-01-08/83, 30.10.2019 წ.)

            ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე

            მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

 2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა (№09-02-15/1013, 30.10.2019).

ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

            მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

 3.სხვადასხვა

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი