აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

19 ნოემბერი

                           დღის  წესრიგი

                       19 ნოემბერი. 2019 წ. 

                       11:00 სთ.

                 ბიუროს სხდომათა ოთახი N3-9

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი;

             მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი -  ჯაბა ფუტკარაძე

 

    2. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის   შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტზე; 

          მომხსენებელი:  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - გიორგი რომანაძე

 

 

მიბმული ფაილები