აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

28 ნოემბერი

დღის წესრიგი

 

 

29 ნოემბერი, 2019წ.  15:00 სთ.         

ბიუროს სხდომათა ოთახი N3-9          

 

 

 

  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019  წლის რეპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა;

 

         მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და

                               ეკონომიკის მინისტრი -  ჯაბა ფუტკარაძე

 

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი