საკონკურსო კომისიის დებულება ბიუროს წარედგინება

16 დეკემბერი

 საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრობის - მრჩევლობის კანდიდატთა შესარჩევმა კომისიამ პირველი სხდომა გამართა და მასზე კომისიის თავმჯდომარედ ერთხმად აირჩიეს „ აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის“ (EECMD) რეგიონული კოორდინატორი , სსიპ ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი - თამარ მამეიშვილი, ხოლო მდივნად, ხელოვნების, მასმედიის, კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების, სპორტისა და ტურიზმის მუშაკთა პროფესიული კავშირის აჭარის რესპუბლიკური საბჭოს თავმჯდომარე - მანანა შარაშიძე.

 5-წევრიანმა კომისიამ, რომლის შემადგენლობაში საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი გივი მგელაძე, ჟურნალისტიკის რესურსცენტრის ხელმძღვანელი, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასკომუნიკაციის ასოცირებული პროფესორი ნათია კუპრაშვილი და ა(ა)იპ ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირის - „ინტელექტის“ გამგეობის თავმჯდომარე ლევან გობაძე შედიან, სხდომაზე მუხლობრივად იმსჯელა და მიიღო  საკონკურსო კომისიის დებულება, რომელიც დასამტკიცებლად აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს წარედგი

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი