აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 17 დეკემბრის №22 სხდომა

16 დეკემბერი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

 

12:00სთ.           

 

  საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა   საბჭოს  წევრობის  -  მრჩევლობის  კანდიდატთა  შესარჩევი  საკონკურსო  კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

        მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი