აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

12 მარტი

დ ღ ი ს    წ ე ს  რ ი გ ი

                                                                                                         

2020 წელი, 13 მარტი                          

12:00 საათი                                  

                                                                                                                                        

 

 1.საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტების: „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ განხილვა.

 

                მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  უმაღლესი საბჭოს აგრარულ  და გარემოს 

                                                                დაცვის საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

 2.საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტების: „სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „მედიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განხილვა.

 

                მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  უმაღლესი საბჭოს აგრარულ  და გარემოს 

                                                                დაცვის საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

    

 3.საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტის: „რეგულირების საფასურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განხილვა.

 

               მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  უმაღლესი საბჭოს აგრარულ  და გარემოს 

                                                               დაცვის საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

 

 

 4.საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტის: „ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განხილვა.

 

            მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  უმაღლესი საბჭოს აგრარულ  და გარემოს 

                                                            დაცვის საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

 5.საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტის: „იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განხილვა.

 

           მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  უმაღლესი საბჭოს აგრარულ  და გარემოს 

                                                           დაცვის საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

 6.საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტის: „ერუშეთის ეროვნული პარკის შექმნისა და მართვის შესახებ“ განხილვა.

 

          მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  უმაღლესი საბჭოს აგრარულ  და გარემოს 

                                                          დაცვის საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

 7. საქართველოს პარლამენტის წევრების: სულხან მახათაძისა და გოგა გულორდავას მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტის: „ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ განხილვა.

 

          მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  უმაღლესი საბჭოს აგრარულ  და გარემოს 

                                                          დაცვის საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები