ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღსაკვეთად მის წინააღმდეგ ერთიანი ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

12 მარტი

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N13

ბათუმი                                                                                                                                                                   12.03.2020 წელი       

            

        

ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღსაკვეთად მის წინააღმდეგ

ერთიანი ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი