აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 18 მარტის №5 სხდომა

17 მარტი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი


12:00სთ.                       

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 24 თებერვლის N9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


       მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი
                                                    საბჭოს თავმჯდომარე


2. სხვადასხვა.                    

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი