აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს გადაწყვეტილება N13 უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 24 თებერვლის N9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

18 მარტი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს

გადაწყვეტილება N13

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 24 თებერვლის

N9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიურომ გადაწყვიტა:

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 130-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 24 თებერვლის N9 გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს 2020 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე სამინისტროს საქმიანობის შესახებ მთავრობის ცალკეული წევრის მოხსენება) გამართვის განრიგის მე-2 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:


          აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

          უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე                                    დავით გაბაიძე


          ბათუმი,

          18 მარტი, 2020 წელი

          N5

 

მიბმული ფაილები

განცხადებები

პრეს-რელიზი