აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი